Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 3 184,758
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 322
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,72%
ISIN LU1062842700
Notowania agencji Bloomberg BGATE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NRZ2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-gru-2016)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1,30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1,12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,92
Nazwa Waga ( %)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0,79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0,76
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,09 0,06 0,54 11,62 10,10 - LU1062842700 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,36 0,25 0,58 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,47 0,09 0,63 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,46 -0,02 -0,06 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,68 0,23 0,58 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,62 0,07 0,66 11,10 9,66 - LU1250980452 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura