Akcje

BGF European Focus Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-12,50 7,28 -0,41 3,32 -3,38
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-13,71 16,95 -0,43 5,45 -13,53

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-maj-2020 EUR 314,986
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 43
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 06-wrz-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-wrz-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,98%
ISIN LU0969580306
Notowania agencji Bloomberg BGEFA2U
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BCZRQJ0
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,49
ASML HOLDING NV 5,29
NOVO NORDISK A/S 4,72
SIKA AG 4,55
SAP SE 4,41
Nazwa Waga ( %)
RELX PLC 4,32
ROYAL UNIBREW A/S 4,24
LONZA GROUP AG 4,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,76
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,43
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,03 0,26 1,89 15,59 10,06 - LU0969580306 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 23,31 0,42 1,83 26,08 16,81 - LU0252967707 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 27,50 0,62 2,31 30,07 19,37 - LU0252970834 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 24,91 0,45 1,84 27,83 17,95 - LU0229084990 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura