Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

25,22 -9,15 13,53 26,97 -11,78
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

32,34 -5,50 15,13 18,71 -8,22

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 JPY 44 581,967
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 94
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-maj-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan MidSmall Cap Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,87%
ISIN LU0931342652
Notowania agencji Bloomberg BJSMCA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B96VT24
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,30
NIPPON SHINYAKU CO., LTD. 2,13
FUJI OIL HOLDINGS INC 1,95
LION CORPORATION 1,92
NICHIREI CORPORATION 1,88
Nazwa Waga ( %)
RELO GROUP INC 1,88
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1,82
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1,81
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1,81
NOF CORPORATION 1,81
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,53 0,13 0,97 16,19 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 55,80 0,86 1,57 65,71 49,89 - LU0171289068 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 50,43 0,77 1,55 59,65 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 56,19 0,62 1,12 69,60 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 62,17 0,68 1,11 76,65 56,90 - LU0006061252 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 44,34 0,41 0,93 54,76 40,39 - LU0255399742 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura