Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

0,10 0,00 -0,49 -2,46 0,91

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 1 744,092
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 560
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-lis-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Government Corporate 1-3 Yr Index (B1A0)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,89%
ISIN LU0839485744
Notowania agencji Bloomberg BUSDA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B6QCX68
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCRP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2020 4,56
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,52
UMBS 15YR TBA(REG B) 3,94
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 3,16
TREASURY NOTE 1.625 07/31/2020 2,35
Nazwa Waga ( %)
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,90
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,46
CANADA HOUSING TRUST NO. 1 144A 2.65 12/15/2028 1,26
SOFI_17-D A2FX 144A 1,21
TREASURY NOTE 1.75 10/31/2020 1,15
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,00 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU0839485744 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,54 0,00 0,00 12,58 12,08 - LU0154237738 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,41 0,04 0,35 11,49 10,43 - LU0171298564 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,75 0,00 0,00 13,79 13,18 - LU0154237225 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan
Scott MacLellan
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura