Akcje

BGF ASEAN Leaders Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-0,43 -11,90 8,32 24,75 -8,25
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

2,22 -10,85 5,36 20,84 -5,67

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 256,525
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 40
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sie-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-sie-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar ASEAN Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0803753879
Notowania agencji Bloomberg BRASLDA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8177W6
Bloomberg Benchmark Ticker NDUESEA
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF ASEAN Leaders Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 69 ASEAN Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 6,81
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,41
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,99
CP ALL PCL 4,72
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,99
Nazwa Waga ( %)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,40
GENTING SINGAPORE LTD 3,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,33
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,20
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,09
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,97 -0,01 -0,08 14,10 11,29 - LU0803753879 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura