Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-7,41 -14,57 12,37 13,40 -12,72
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 22-lut-2019 USD 4 539,607
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 133
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-lip-2008
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0374975414
Notowania agencji Bloomberg BGFLEEU
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3BP1R8
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Nazwa Waga ( %)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,04 0,08 0,36 25,23 19,76 - LU0374975414 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,24 0,02 0,28 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,44 0,08 0,41 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,65 0,09 0,44 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,76 0,08 0,32 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,40 0,07 0,30 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,57 0,02 0,26 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,72 0,04 0,41 11,26 8,75 - LU0480535052 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura