Stałodochodowe

BGF Global Government Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 633,853
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 551
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 14-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-cze-1987
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Wskaźnik odniesienia FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0297942863
Notowania agencji Bloomberg MISGSHU
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1YLKF0
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Government Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-mar-2019 rated against 416 Global Bond - EUR Hedged Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,45
TREASURY NOTE 2.375 01/31/2023 1,75
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,64
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,51
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2021 1,42
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.5 02/28/2023 1,33
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.5 05/25/2025 1,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 0.1 09/20/2028 1,14
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,13
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #128 0.1 06/20/2021 1,09
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 25,63 0,05 0,20 25,79 24,76 - LU0297942863 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 26,70 0,06 0,23 26,82 25,43 - LU0090845412 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 29,41 0,06 0,20 29,54 27,95 - LU0006061385 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 23,18 0,05 0,22 23,39 22,45 - LU0297944059 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura