Akcje

BGF Global Equity Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 972,239
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 50
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 12-lis-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-sie-2011
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country World Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,81%
ISIN LU0654592483
Notowania agencji Bloomberg BGEIA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B652Y44
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
UNILEVER PLC 3,69
JOHNSON & JOHNSON 3,48
TELUS CORP 3,41
NOVARTIS AG 3,40
NESTLE SA 3,27
Nazwa Waga ( %)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,27
AMCOR CDI PLC 3,18
SANOFI SA 2,97
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,91
PROCTER & GAMBLE 2,88
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,63 -0,08 -0,48 19,48 13,11 - LU0654592483 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,43 -0,06 -0,44 15,65 10,58 - LU0625451603 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 15,69 -0,07 -0,44 18,11 12,31 - LU0545040122 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 16,43 -0,07 -0,42 18,93 12,88 - LU0545039389 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,11 -0,17 -1,19 16,51 11,40 - LU0628613043 - -
KLASA E2 HEDGED EUR - 8,85 -0,05 -0,56 10,34 6,98 - LU1786037793 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 14,77 -0,18 -1,20 17,26 11,92 - LU0880975056 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Literatura

Literatura