Wiele aktywów

ESG Multi-Asset Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 EUR 643,214
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 779
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 04-sty-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-sty-1999
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,59%
ISIN LU0093503497
Notowania agencji Bloomberg MEREGBI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5598997
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for ESG Multi-Asset Fund, Class A2, as of 30-wrz-2019 rated against 1770 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
MICROSOFT CORP 3,85
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM USDHA 3,15
ISH MSCI USA SRI ETF USD ACC 2,86
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT P 2,85
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.25 08/15/2048 2,72
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.05 12/01/2019 2,41
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME 2,10
FORESIGHT SOLAR FUND LTD 1,50
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 1,39
PROCTER & GAMBLE 1,21
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 15,82 0,04 0,25 15,97 14,00 - LU0093503497 - -
KLASA E2 HEDGED USD Brak dystrybucji 36,49 0,11 0,30 36,80 31,67 - LU0494093627 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 40,44 0,12 0,30 40,78 34,96 - LU0494093205 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,28 0,04 0,28 14,42 12,69 - LU0093503737 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Literatura

Literatura