Stałodochodowe

BGF Euro Corporate Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 20-lut-2019 EUR 2 728,393
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 475
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-lip-2006
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-lip-2006
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Corporate Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,52%
ISIN LU0162659931
Notowania agencji Bloomberg MLCOREE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7588695
Bloomberg Benchmark Ticker ER00
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Corporate Bond Fund, Class E2, as of 31-sty-2019 rated against 963 EUR Corporate Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0,78
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,68
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 0,68
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0,67
ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS 5.75 07/08/2041 0,66
Nazwa Waga ( %)
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,65
HSBC HOLDINGS PLC RegS 1.5 12/04/2024 0,64
CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS 1.375 01/17/2025 0,62
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.4 01/23/2026 0,60
BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS 3 04/23/2075 0,58
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,40 0,01 0,06 15,40 15,04 - LU0162659931 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,49 0,00 0,00 10,49 10,22 - LU1445718197 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 10,84 0,00 0,00 10,84 10,45 - LU1445717389 - -
KLASA A3 EUR Dystrybucja co miesiąc 13,29 0,00 0,00 13,30 12,98 - LU0172394222 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,65 0,01 0,06 16,65 16,25 - LU0162658883 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Literatura

Literatura