Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-1,86 13,46 2,39 -6,58 3,24

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 2 390,517
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 306
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 04-mar-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Wskaźnik odniesienia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,47%
ISIN LU0413376566
Notowania agencji Bloomberg MLEMA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 30-wrz-2019 rated against 534 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,48 0,00 0,00 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,71 0,04 0,26 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,58 0,01 0,05 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,28 0,01 0,06 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,70 0,01 0,09 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,77 0,00 0,00 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,90 0,05 0,30 17,20 14,73 - LU0200683885 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura