Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 2 390,517
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 306
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-paź-2004
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0200681830
Notowania agencji Bloomberg MLEMBUE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B441Y48
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Markets Bond Fund, Class E2, as of 30-wrz-2019 rated against 906 Global Emerging Markets Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 25-wrz-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,28 0,01 0,06 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,71 0,04 0,26 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,77 0,00 0,00 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,58 0,01 0,05 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,70 0,01 0,09 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,48 0,00 0,00 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,90 0,05 0,30 17,20 14,73 - LU0200683885 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura