Akcje

BGF Emerging Europe Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-17,10 -2,91 15,63 20,34 -11,89
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

-23,39 -4,27 11,72 20,55 -7,06

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 EUR 814,696
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 29-gru-1995
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Emerging Europe Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Europe 10/40 (net) in USD Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,79%
ISIN LU0171274896
Notowania agencji Bloomberg MIGSEDE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548679
Bloomberg Benchmark Ticker MSEM1040US
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 293 Emerging Europe Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,52
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 6,98
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 6,74
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,54
PAO NOVATEK GDR 4,99
Nazwa Waga ( %)
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,32
BANK PEKAO SA 3,82
ALIOR BANK SA 3,32
X5 RETAIL GROUP GDR NV 3,07
KGHM POLSKA MIEDZ SA 3,06
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 107,77 0,39 0,36 111,84 93,41 - LU0171274896 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 119,26 0,43 0,36 123,15 103,21 - LU0171273575 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 96,13 0,67 0,70 96,13 80,99 - LU0090830497 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 106,39 0,75 0,71 106,39 89,35 - LU0011850392 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Literatura

Literatura