Akcje

BSF European Absolute Return Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-wrz-2020 EUR 2 192,368
Liczba holdingów na dzień 31-sie-2020 114
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 27-lut-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 27-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Wskaźnik odniesienia LIBOR 3 Month Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,88%
ISIN LU0411704413
Notowania agencji Bloomberg BLEURAA
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4Y52B3
Bloomberg Benchmark Ticker ECC0TR03
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sie-2020
Nazwa Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S 3,29
DSV PANALPINA A/S 2,87
LONZA GROUP AG 2,78
RELX PLC 2,68
SIKA AG 2,10
Nazwa Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S 2,09
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 1,75
VOLVO AB 1,71
EXPERIAN PLC 1,61
LAFARGEHOLCIM LTD 1,56
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sie-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-sie-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-sie-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 148,34 0,69 0,47 148,34 131,86 - LU0411704413 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 141,70 0,65 0,46 141,70 126,20 - LU0414665884 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

David Tovey
David Tovey
Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura