Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-9,76 20,26 23,50 -4,49 -14,45
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-11,85 17,47 25,82 -5,22 -13,44

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 1 814,492
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 68
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-lut-2009
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country Asia ex Japan Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,09%
ISIN LU0411709560
Notowania agencji Bloomberg MERDUD2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4WXPW1
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Dragon Fund, Class D2, as of 31-maj-2020 rated against 793 Asia ex-Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,85
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,22
CNOOC LTD 2,72
Nazwa Waga ( %)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,41
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,31
CHINA MOBILE LTD 2,30
BHARTI AIRTEL LTD 2,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,14
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 43,33 0,04 0,09 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,47 -0,21 -0,64 39,35 27,81 - LU0171270985 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 36,11 0,04 0,11 43,57 30,04 - LU0147401631 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,85 0,01 0,08 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 39,51 0,04 0,10 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 35,53 -0,23 -0,64 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 107,30 0,11 0,10 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 31,99 -0,14 -0,44 36,53 28,27 - LU0171270639 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura