Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-27,80 41,18 0,35 9,16 -24,99
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-24,48 51,89 1,00 12,66 -18,91

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 02-cze-2020 USD 4 339,619
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Natural Resources
Wskaźnik odniesienia Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0172157363
Notowania agencji Bloomberg MIGWMEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DRS0
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Mining Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 207 Sector Equity Natural Resources Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
BHP GROUP PLC 8,75
NEWMONT CORPORATION 8,57
RIO TINTO PLC 7,84
BARRICK GOLD CORP 5,43
VALE SA 5,08
Nazwa Waga ( %)
ANGLO AMERICAN PLC 4,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,92
FRANCO NEVADA CORP 4,45
GMK NORILSKIY NIKEL PAO 3,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,24
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,16 0,93 3,08 33,43 20,78 - LU0172157363 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 34,55 1,04 3,10 37,00 23,02 - LU0172157280 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,94 0,11 3,89 3,18 1,90 - LU0326425351 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,13 0,11 3,64 3,37 2,02 - LU0326424115 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,87 1,26 3,75 37,06 22,44 - LU0090845842 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,66 1,40 3,76 41,01 24,86 - LU0075056555 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 5,72 0,20 3,62 6,15 3,69 - LU0480534758 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura