Akcje

BGF Pacific Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-18,39 24,06 -3,05 -2,58 -14,11
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-14,87 24,36 4,62 3,90 -10,08

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 64,061
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 98
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 05-sie-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 25-kwi-2003
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia Pacific Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,36%
ISIN LU0171290587
Notowania agencji Bloomberg MLACEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43C538
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Pacific Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 276 Asia-Pacific inc. Japan Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,60
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,30
NINTENDO CO LTD 3,25
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,82
Nazwa Waga ( %)
HOYA CORP 2,34
AJINOMOTO CO INC 2,07
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 1,99
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,98
SOFTBANK GROUP CORP 1,82
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,77 -0,31 -1,14 32,03 22,70 - LU0171290587 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 26,33 -0,26 -0,98 29,78 22,83 - LU0171290744 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 29,24 -0,35 -1,18 34,93 24,78 - LU0171290314 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,76 -0,13 -0,43 35,54 24,51 - LU0147414618 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,52 -0,14 -0,43 38,75 26,75 - LU0035112944 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura