Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lip-2019 USD 4 556,741
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 299
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-2008
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,82%
ISIN LU0383940458
Notowania agencji Bloomberg BGFLEMD
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3CPTC8
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,08
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,41
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 2,20
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,00
Nazwa Waga ( %)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,87
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,85
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,83
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,73
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,71
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 25,82 -0,04 -0,15 25,92 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 20,40 -0,03 -0,15 20,43 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,78 -0,02 -0,26 7,82 6,89 - LU0359002093 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 10,06 -0,01 -0,10 10,10 8,75 - LU0480535052 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 21,71 -0,04 -0,18 21,75 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,89 -0,03 -0,13 22,98 19,76 - LU0374975414 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 24,36 -0,03 -0,12 24,45 20,93 - LU0278470058 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,43 -0,01 -0,13 7,47 6,60 - LU0474536231 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura