Akcje

BGF Global Dynamic Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 255
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 624,180
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2006
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2006
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Wskaźnik odniesienia 60% SNP500EUR / 40% FTWXUS_EUR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,35%
ISIN LU0238689896
Notowania agencji Bloomberg MERGDEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43L4W7
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Dynamic Equity Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 2257 Global Large-Cap Blend Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 3,15
ALPHABET INC CLASS C 2,96
APPLE INC 2,88
JPMORGAN CHASE & CO 2,11
AMAZON COM INC 1,82
Nazwa Waga (%)
COMCAST CORP CLASS A 1,63
SIEMENS N AG 1,53
RAYTHEON 1,52
DANONE SA 1,42
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,31
na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga (%)
CHINA MILK PRODUCTS GROUP LTD VR 01/05/2012 0,00
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 17,71 0,17 0,97 17,73 14,36 - LU0238689896 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 19,47 0,13 0,67 19,56 16,42 - LU0238689201 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 13,40 0,09 0,68 13,54 11,53 - LU0238690555 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 20,85 0,15 0,72 20,93 17,50 - LU0238689110 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 18,96 0,18 0,96 18,98 15,32 - LU0238689623 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,77 0,09 0,71 12,93 11,03 - LU0238690985 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura