Akcje

BSF Latin American Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

-10,67 -28,52 15,24 32,18 -5,55
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

-12,30 -31,04 31,04 23,74 -6,57

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-lut-2019 USD 6,976
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 34
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 14-lis-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 15-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Latin America Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,53%
ISIN LU0298454090
Notowania agencji Bloomberg BKRKLA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B1XF3H6
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BSF Latin American Opportunities Fund, Class A2, as of 31-sty-2019 rated against 278 Latin America Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
B2W COMPANHIA DIGITAL 7,39
KLABIN SA 6,35
RUMO SA 5,84
LINX SA 5,25
LOJAS RENNER SA 4,79
Nazwa Waga ( %)
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 4,68
MAGAZINE LUIZA SA 4,63
AZUL SA 4,48
LOJAS AMERICANAS SA 4,24
GLOBANT SA 4,11
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 112,99 -1,42 -1,24 124,39 90,15 - LU0298454090 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 82,99 -0,92 -1,10 89,01 65,88 - LU0298471003 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 96,43 -1,20 -1,23 103,07 74,63 - LU0298454926 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura