Stałodochodowe

BSF Fixed Income Strategies Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

3,17 1,59 0,16 1,16 -3,41
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-3,27 -0,26 0,53 - 1,33
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,50 0,50 -0,64 -3,27 -0,78 2,66 - 12,41

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 7 572,035
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 673
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 30-wrz-2009
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-wrz-2009
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Alt - Debt Arbitrage
Wskaźnik odniesienia Euro Overnight Index Average
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,75%
ISIN LU0438336694
Notowania agencji Bloomberg BRFXIE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3LYJ37
Bloomberg Benchmark Ticker EONIAINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 02-lut-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2019
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Nazwa Waga ( %)
KFW 1,63
Czechy 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-sty-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 113,50 0,03 0,03 117,20 112,80 - LU0438336694 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 103,12 0,03 0,03 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 118,69 0,03 0,03 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 110,30 0,04 0,04 110,66 108,96 - LU1046547540 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Literatura

Literatura