Stałodochodowe

BGF Asian Tiger Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 28-maj-2020 USD 3 127,935
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 322
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 02-lut-1996
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-maj-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Asia Bond
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan Asia Credit Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,72%
ISIN LU0776122383
Notowania agencji Bloomberg BGATBDU
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B7L27L3
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 100000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D2, as of 30-kwi-2020 rated against 312 Asia Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-sie-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1,30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1,12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,92
Nazwa Waga ( %)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0,79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0,76
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 14,38 0,01 0,07 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 35,74 -0,15 -0,42 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 39,45 0,02 0,05 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,56 0,01 0,09 11,10 9,66 - LU1250980452 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 43,11 0,02 0,05 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,03 0,00 0,00 11,62 10,10 - LU1062842700 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura