Akcje

BGF Asian Dragon Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

20,07 5,81 11,65 21,26 -13,37
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

19,35 1,18 8,60 24,48 -10,05

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sty-2019 USD 2 915,630
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 71
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 20-mar-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,85%
ISIN LU0171269466
Notowania agencji Bloomberg MERDRBB
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453016
Bloomberg Benchmark Ticker MSACXJPEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Asian Dragon Fund, Class A2, as of 31-gru-2018 rated against 759 Asia ex Japan Equity Funds.

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,72
TENCENT HOLDINGS LTD 4,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,07
NETEASE INC 3,00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,00
Nazwa Waga ( %)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,69
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,61
LARSEN & TOUBRO LTD 2,51
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 2,29
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD 2,27
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 33,94 0,27 0,80 40,64 31,25 - LU0171269466 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 35,59 0,11 0,31 46,45 32,74 - LU0147401631 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 107,96 0,34 0,32 142,12 99,39 - LU1499592209 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 41,99 0,14 0,33 54,14 38,52 - LU0411709560 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 12,13 0,04 0,33 16,22 11,22 - LU1279613365 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,68 0,12 0,31 50,23 35,54 - LU0072462343 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 30,02 -0,01 -0,03 35,66 27,62 - LU0171270639 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 31,23 0,25 0,81 37,58 28,79 - LU0171270985 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andrew Swan
Andrew Swan

Literatura

Literatura