Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-cze-2014
To
30-cze-2015
From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2019

-27,53 50,39 -20,79 -12,36 8,91
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-cze-2019

-31,01 68,49 -21,76 -1,41 18,56

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 USD 5 241,934
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 45
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0326423224
Notowania agencji Bloomberg MIWGDUE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43HQ52
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13-cze-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 9,58
NEWCREST MINING LTD 9,15
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 8,10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,95
Nazwa Waga ( %)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,58
FRANCO NEVADA CORP 4,25
ALAMOS GOLD INC 3,82
FRESNILLO PLC 3,69
B2GOLD CORP 3,55
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,75 0,17 3,71 4,75 3,20 - LU0326423224 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 5,04 0,19 3,92 5,04 3,38 - LU0326422689 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,86 1,12 3,90 29,86 19,54 - LU0090841262 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,58 0,96 3,75 26,58 16,87 - LU0171306680 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 29,41 1,06 3,74 29,41 18,59 - LU0171305526 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 95,74 3,57 3,87 95,74 63,24 - LU1499592118 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,04 1,24 3,90 33,04 21,53 - LU0055631609 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura