Stałodochodowe

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 1 389,933
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 623
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD Diversified Bond - Short Term
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,39%
ISIN LU0171298564
Notowania agencji Bloomberg MLLEBNE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7453298
Bloomberg Benchmark Ticker ML1-3GCEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 145 USD Diversified Bond - Short Term Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
TREASURY NOTE 1.5 01/15/2023 4,83
TREASURY NOTE 1.375 10/15/2022 1,61
FNMA 15YR 2018 PRODUCTION 1,48
FGOLD 30YR 4.5% MLB 110K 2018 1,22
FNMA 30YR 4.5% SHLB 200K 2017 1,20
Nazwa Waga ( %)
DELL INTERNATIONAL LLC 144A 4.42 06/15/2021 0,96
FORDR_18-B A4 0,86
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 2.342 11/15/2020 0,82
AVMT_13-AVM A 144A 0,75
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,73
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,34 -0,08 -0,70 11,72 10,94 - LU0171298564 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,61 0,00 0,00 12,74 11,92 - LU0154237738 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,87 0,00 0,00 14,00 13,10 - LU0154237225 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,93 0,01 0,10 10,08 9,40 - LU0839485744 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Scott MacLellan, CFA, CMT
Scott MacLellan, CFA, CMT
Thomas Musmanno, CFA
Thomas Musmanno, CFA

Literatura

Literatura