Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-lip-2019 USD 2 104,150
Liczba holdingów na dzień 28-cze-2019 1014
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lip-2002
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar USD High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,96%
ISIN LU0147389919
Notowania agencji Bloomberg MUSHYEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 7362617
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class E2, as of 30-cze-2019 rated against 463 USD High Yield Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 28-cze-2019
Nazwa Waga ( %)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Nazwa Waga ( %)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 28-cze-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 31,42 0,02 0,06 31,44 28,55 - LU0147389919 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,97 -0,02 -0,07 28,02 24,97 - LU0277197595 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 34,22 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 209,74 0,13 0,06 210,11 193,44 - LU0330917963 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura