Stałodochodowe

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-sty-2019 USD 2 333,980
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 1100
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 29-paź-1993
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 14-gru-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,46%
ISIN LU0330917963
Notowania agencji Bloomberg MERCAA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43DCV8
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 1349 Other Bond Funds.

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,25
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,95
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,81
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,81
Nazwa Waga ( %)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,77
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,68
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,67
FIRST DATA CORPORATION 144A 5.75 01/15/2024 0,65
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 201,06 0,17 0,08 208,81 193,44 - LU0330917963 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,73 0,03 0,10 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,29 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,13 0,05 0,19 26,48 23,62 - LU0277197595 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura