Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 EUR 4 956,554
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 800
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-mar-1994
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond
Wskaźnik odniesienia Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0050372472
Notowania agencji Bloomberg MIGSEBI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4941666
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Bond Fund, Class A2, as of 30-kwi-2020 rated against 1151 EUR Diversified Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 19-lip-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,53
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,42
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,35
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/31/2030 1,04
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS 0 03/31/2027 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 1,02
ITALY (REPUBLIC OF) 0.7 05/01/2020 1,02
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,94
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,23 0,06 0,20 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,22 0,28 0,94 31,82 28,10 - LU0171279937 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 111,55 0,21 0,19 114,09 106,26 - LU1499592381 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,18 0,06 0,22 28,15 25,99 - LU0090830810 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,61 0,30 0,90 35,35 31,23 - LU0171279184 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,31 0,02 0,14 14,59 13,58 - LU0869640077 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,94 0,03 0,22 14,22 13,28 - LU0869650977 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura