Stałodochodowe

Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

5,66 0,21 3,06 3,98 -2,07
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-1,03 2,68 2,17 - 4,88
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
1,59 0,59 1,45 -1,03 8,25 11,31 - 53,50

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-mar-2019 USD 9 964,430
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 2920
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-mar-2010
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia Fund has no benchmark
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,21%
ISIN LU0480534915
Notowania agencji Bloomberg BGFXA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B62C1N5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 20,08
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 3,83
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 2,97
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,61
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 1,90
Nazwa Waga ( %)
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,77
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 1,07
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,85
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,70
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,69
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,38 0,02 0,13 15,47 15,10 - LU0480534915 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,21 0,01 0,11 9,50 9,09 - LU0278456818 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,44 0,01 0,08 12,52 11,30 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,78 0,01 0,10 10,04 9,64 - LU0278453476 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,11 0,02 0,14 14,11 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,67 0,00 0,00 11,75 10,65 - LU1005243685 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,19 0,01 0,10 10,35 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,24 0,02 0,15 13,26 12,98 - LU0278469472 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura