Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

1,13 2,51 4,62 -1,10 3,94
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,94 2,45 2,20 - 4,92
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
4,83 0,00 0,57 3,94 7,54 11,47 - 58,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 9 736,446
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 3498
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 05-mar-2010
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,22%
ISIN LU0480534915
Notowania agencji Bloomberg BGFXA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B62C1N5
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Nazwa Waga ( %)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,84 0,01 0,06 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,62 0,01 0,07 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 12,45 0,05 0,40 12,55 11,28 - LU1005243685 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,36 0,01 0,11 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,69 0,02 0,15 13,71 12,98 - LU0278469472 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 13,30 0,05 0,38 13,41 11,99 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,45 0,01 0,10 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,96 0,01 0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura