Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

2,24 -3,05 4,03 2,48 0,61
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,61 2,36 1,23 4,34 2,37
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
2,39 0,68 2,39 0,61 7,26 6,31 52,87 33,00

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 9 830,055
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 2968
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Wskaźnik odniesienia Fund has no benchmark
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,71%
ISIN LU0278469472
Notowania agencji Bloomberg MLFIUE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF5N4
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2019 rated against 238 Global Flexible Bond - USD Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 12-mar-2019)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Nazwa Waga ( %)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 13,35 -0,01 -0,07 13,36 12,98 - LU0278469472 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,99 0,05 0,42 11,99 10,82 - LU1005243685 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 14,23 -0,01 -0,07 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,26 -0,01 -0,10 10,28 10,03 - LU1181257202 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,26 0,00 0,00 9,42 9,09 - LU0278456818 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,78 0,06 0,47 12,78 11,47 - LU1005243255 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,83 -0,01 -0,10 9,96 9,64 - LU0278453476 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura