Stałodochodowe

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  From
30-cze-2015
To
30-cze-2016
From
30-cze-2016
To
30-cze-2017
From
30-cze-2017
To
30-cze-2018
From
30-cze-2018
To
30-cze-2019
From
30-cze-2019
To
30-cze-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-cze-2020

-2,32 2,48 -1,90 0,64 -0,75
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,85 -0,21 -0,02 1,59 1,51
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
0,53 1,72 4,19 0,85 -0,63 -0,11 17,08 22,38

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 13-sie-2020 USD 9 672,382
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2020 3156
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 31-sty-2007
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,72%
ISIN LU0278456818
Notowania agencji Bloomberg MLIHEE2
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PF608
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Charakterystyka Zrównoważonego Rozwoju

Aby został uwzględniony w ratingach ESG Funduszu MSCI, 65% pozycji bazowych funduszu (z wyłączeniem pozycji gotówkowych) musi podlegać ocenie ESG MSCI, czas posiadania aktywów przez fundusz musi wynosić mniej niż rok i fundusz musi obejmować co najmniej dziesięć papierów wartościowych. W przypadku nowych funduszy charakterystyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest zwykle dostępna 6 miesięcy od daty wprowadzenia do obrotu. Ratingi MSCI są obecnie niedostępne dla tego funduszu.

Powiązania biznesowe

Powiązania biznesowe

Wskaźniki powiązań biznesowych mogą pomóc inwestorom uzyskać pełniejszy obraz konkretnych działań, na które fundusz może uzyskać ekspozycję poprzez swoje inwestycje.


Wskaźniki dotyczące transparentności powiązań biznesowych nie wskazują celu inwestycyjnego funduszu i, o ile nie określono inaczej w dokumentacji Funduszu i celu inwestycyjnym Funduszu, uwzględnienie ESG nie zmienia celu inwestycyjnego Funduszu ani nie ogranicza możliwości inwestycyjnych zarządzającego inwestycjami, nie oznacza też, że Fundusz przyjmie strategię inwestycyjną związaną z ESG lub wpływem społecznym albo kryteria wyłączeniowe. Więcej informacji na temat strategii inwestycyjnej funduszu znajduje się w prospekcie funduszu.


Z metodologią MSCI dotyczącą wskaźników powiązań biznesowych można się zapoznać, klikając łącza poniżej.


Wskaźniki powiązań biznesowych są obliczane na podstawie oceny ESG MSCI, która tworzy profil powiązań biznesowych poszczególnych spółek. BlackRock wykorzystuje te dane do stworzenia podsumowania aktywów i przekłada je na ekspozycję wartości rynkowej Funduszu na wyżej wymienione obszary powiązań biznesowych.


Wskaźniki powiązań biznesowych mają na celu jedynie identyfikację firm objętych oceną MSCI, które zostały wskazane jako zaangażowane w podmiotową działalność. Dlatego też możliwe jest ich zaangażowanie w podmiotową działalność, która znajduje się poza obszarem oceny MSCI. Niniejsze informacje nie powinny być wykorzystywane do tworzenia wyczerpujących wykazów firm niezaangażowanych w daną działalność.

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2020 rated against 597 Global Flexible Bond - EUR Hedged Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 22-kwi-2020)

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2020
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,17
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,55
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,89
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,81
Nazwa Waga ( %)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,66
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,64
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 0,61
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 0,60
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 31-lip-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,50 0,00 0,00 9,53 8,54 - LU0278456818 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,97 -0,07 -0,58 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,84 -0,08 -0,62 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 15,22 0,00 0,00 15,27 13,55 - LU0278466700 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,16 0,01 0,10 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 10,73 0,01 0,09 10,76 9,60 - LU1181257202 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 14,19 0,00 0,00 14,23 12,66 - LU0278469472 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,37 0,00 0,00 16,42 14,63 - LU0480534915 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura