Akcje

BGF Nutrition Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

-1,87 -9,12 6,39 1,89 -4,97
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-4,97 0,99 -1,68 - 1,34
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
8,87 -0,62 8,87 -4,97 3,01 -8,14 - 12,90

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 60,300
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 45
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 09-lut-2010
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 09-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,06%
ISIN LU0471298348
Notowania agencji Bloomberg WLDA2EH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B4VPKT0
Bloomberg Benchmark Ticker DXGLBAUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
NUTRIEN LTD 4,40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,14
HORMEL FOODS CORPORATION 4,03
TRIMBLE INC 4,02
FMC CORPORATION 4,02
Nazwa Waga ( %)
KERRY GROUP PLC 4,02
CONSTELLATION BRANDS INC 3,85
UPL LTD 3,78
GLANBIA PLC 3,73
DEERE & CO 3,52
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 11,64 -0,03 -0,26 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 11,32 0,03 0,27 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 10,63 -0,02 -0,19 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,20 -0,03 -0,23 13,73 11,37 - LU0385154629 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura