Wiele aktywów

BGF Global Allocation Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Number of Issuers 595
Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 15 025,918
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 03-sty-1997
Waluta klas akcji EUR
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-kwi-2005
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,26%
ISIN LU0212926132
Notowania agencji Bloomberg MLGAHEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0FBSS1
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,42
APPLE INC 1,18
JOHNSON & JOHNSON 1,16
COMCAST CORP CLASS A 1,12
EXXON MOBIL CORP 1,07
Nazwa Waga (%)
MICROSOFT CORP 0,99
WILLIAMS INC 0,95
ANTHEM INC 0,89
NESTLE SA 0,87
AMAZON COM INC 0,86
na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5,08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3,20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3,15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2,28
Nazwa Waga (%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1,85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0,51
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 34,40 -0,07 -0,20 36,05 31,71 - LU0212926132 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 46,54 0,14 0,30 46,54 41,39 - LU0171283533 - -
KLASA E2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 15,63 -0,02 -0,13 16,06 14,31 - LU0530192003 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 29,27 -0,05 -0,17 30,21 26,85 - LU0236177068 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 16,30 -0,03 -0,18 16,68 14,90 - LU0480534592 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 35,95 -0,07 -0,19 37,49 33,08 - LU0212925753 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 50,67 0,15 0,30 50,67 45,00 - LU0171283459 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 56,46 -0,08 -0,14 57,16 51,42 - LU0072462426 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 51,85 -0,08 -0,15 52,72 47,31 - LU0147396450 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Literatura

Literatura