Akcje

BSF Asia Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-8,83 13,50 15,94 -0,38 -10,01

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 151,254
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 488
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 10-lut-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 17-lut-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country Asia Ex Japan in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,92%
ISIN LU0678985754
Notowania agencji Bloomberg BRAXA2R
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B4VD287
Bloomberg Benchmark Ticker GDUECAXJ
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
NIFT50SUSD 6,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,65
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,37
TENCENT HOLDINGS LTD 2,95
Nazwa Waga ( %)
POSCO 1,92
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,74
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 1,68
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,60
HOME PRODUCT CENTER PCL 1,55
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 30-wrz-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 134,91 0,09 0,07 148,37 128,18 - LU0678985754 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 143,53 0,10 0,07 155,79 133,27 - LU0678985598 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 138,52 0,10 0,07 150,73 129,23 - LU0678986729 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jeff Shen
Jeff Shen

Literatura

Literatura