Akcje

BSF Asia Extension Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-9,45 13,62 16,67 1,10 -8,30
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-12,15 17,18 23,02 1,74 -3,15

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 USD 154,846
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 461
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 10-lut-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 10-lut-2012
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Asia ex-Japan Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,43%
ISIN LU0678986729
Notowania agencji Bloomberg BRAXE2U
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 20,00%
SEDOL B3SRYF6
Bloomberg Benchmark Ticker GDUECAXJ
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
NIFT50SUSD 7,50
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,51
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,88
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,41
TENCENT HOLDINGS LTD 2,89
Nazwa Waga ( %)
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 1,73
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD 1,71
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 1,68
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 1,60
CITIC LTD 1,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 31-paź-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Long Short Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 141,57 -2,49 -1,73 150,73 129,57 - LU0678986729 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 146,74 -2,58 -1,73 155,79 133,75 - LU0678985598 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 137,75 -2,42 -1,73 148,37 128,24 - LU0678985754 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Jeff Shen
Jeff Shen

Literatura

Literatura