Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 USD 1 239,084
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 1195
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 16-maj-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0628613712
Notowania agencji Bloomberg BGHYE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45BFP5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYEUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,67
ALTICE LUXEMBOURG SA 144A 7.75 05/15/2022 0,51
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,51
Nazwa Waga ( %)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HCA INC 5.5 06/15/2047 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 8.25 08/01/2023 0,45
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,43
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,41 0,06 0,31 19,61 17,58 - LU0628613712 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 17,56 0,04 0,23 18,12 16,99 - LU0567554463 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 13,51 0,03 0,22 13,81 13,05 - LU0849758007 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 14,69 0,03 0,20 15,38 14,22 - LU0093505864 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,07 0,06 0,27 22,45 21,32 - LU0171285157 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 24,34 0,06 0,25 24,71 23,51 - LU0171284937 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,20 0,04 0,25 16,88 15,68 - LU0093504206 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Literatura

Literatura