Stałodochodowe

BGF Global High Yield Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

29,42 -11,26 20,42 -10,39 12,99
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2019

2,07 -2,31 14,05 2,06 2,42

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 1 277,342
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 1185
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 16-maj-2003
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 20-maj-2011
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global High Yield Bond
Wskaźnik odniesienia ICE BofAML Global High Yield Index (HW00), 100% EUR Hedged
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,97%
ISIN LU0628613712
Notowania agencji Bloomberg BGHYE2E
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B45BFP5
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYEUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,53
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
Nazwa Waga ( %)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,47
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,45
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,45
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 20,63 0,09 0,44 20,63 18,18 - LU0628613712 - -
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 18,21 -0,01 -0,05 18,22 16,99 - LU0567554463 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 14,04 -0,01 -0,07 14,05 13,05 - LU0849758007 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,76 -0,01 -0,06 16,77 15,68 - LU0093504206 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 15,17 -0,01 -0,07 15,18 14,22 - LU0093505864 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 25,38 0,00 0,00 25,38 23,51 - LU0171284937 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,98 -0,01 -0,04 22,99 21,32 - LU0171285157 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura