Akcje

BGF World Gold Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-21,50 85,49 -19,97 -22,86 45,95
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

-26,69 102,33 -17,30 -20,96 60,50

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 5 062,771
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 47
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-gru-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Precious Metals
Wskaźnik odniesienia FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0171306680
Notowania agencji Bloomberg MIGGMFY
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B0LCFV0
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Gold Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 133 Sector Equity Precious Metals Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
BARRICK GOLD CORP 9,67
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,31
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,10
NEWCREST MINING LTD 7,75
FRANCO NEVADA CORP 4,97
Nazwa Waga ( %)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,87
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,76
KINROSS GOLD CORP 4,55
POLYUS PAO 3,80
B2GOLD CORP 3,53
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 25,28 -0,13 -0,51 28,95 18,12 - LU0171306680 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,40 0,00 0,00 5,06 3,34 - LU0326423224 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 89,41 -0,10 -0,11 102,34 66,19 - LU1499592118 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 28,01 -0,15 -0,53 32,06 19,99 - LU0171305526 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 27,92 -0,03 -0,11 31,89 20,54 - LU0090841262 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 30,95 -0,03 -0,10 35,31 22,65 - LU0055631609 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 4,67 0,00 0,00 5,37 3,53 - LU0326422689 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura