W celu uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z Państwa doradcą inwestycyjnym. Nowych klientów zapraszamy na stronę Jak inwestować

Zlecenia nabycia, odkupienia i konwersji tytułów uczestnictwa Funduszu można składać w punktach obsługi klientów podmiotów, wskazanych w punkcie „Jak inwestować”. Szczegółowych informacji o funduszach BlackRock udzielają pracownicy w/w podmiotów.

Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, tel. (22) 436 06 01.

BlackRock Investment Management (UK) Limited


E-Mail: polska@blackrock.com