Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-4,46 6,11 1,17 -0,48 -8,92
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-5,67 -1,74 -0,70 - -0,30
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,14 4,58 -8,48 -5,67 -5,12 -3,44 - -1,80

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 6 173,877
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 3990
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,28%
ISIN LU1062843690
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2H
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NS60
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class E2 Hedged, as of 30-kwi-2020 rated against 1869 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
ISH US MBS ETF USD DIST 4,58
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,00
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,56
MMM CITIGROUP INC 14.097/21/2020 0,37
Nazwa Waga ( %)
PEP CITIGROUP INC 13.277/21/2020 0,37
MRK CITIGROUP INC 13.177/21/2020 0,37
GOOGL ROYAL BANK OF CANADA 10.797/21/2020 0,36
SBUX ROYAL BANK OF CANADA 18.577/21/2020 0,36
JPM ROYAL BANK OF CANADA 18.087/10/2020 0,36
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,06 0,00 0,00 10,84 8,73 - LU1062843690 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,37 0,01 0,10 11,15 8,98 - LU0784383399 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,32 -0,09 -0,73 13,52 10,94 - LU1162516477 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 14,17 -0,10 -0,70 15,57 12,59 - LU0813497111 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,70 0,00 0,00 14,59 11,82 - LU0784385840 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura