Wiele aktywów

Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

- -3,40 3,62 5,99 -8,10
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,10 0,31 - - -0,52
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
-8,10 -2,89 -5,61 -8,10 0,93 - - -2,40

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sty-2019 USD 7 507,131
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 3569
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 07-maj-2014
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar EUR Moderate Allocation - Global
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,24%
ISIN LU1062843690
Notowania agencji Bloomberg BGMAE2H
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BM4NS60
Bloomberg Benchmark Ticker -
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for Global Multi-Asset Income Fund, Class E2 Hedged, as of 31-gru-2018 rated against 1676 EUR Moderate Allocation - Global Funds.

 - Silver

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,21
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 0,56
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,46
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
Nazwa Waga ( %)
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,41
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,33
MRK UBS AG (LONDON BRANCH) 11.81/18/2019 0,31
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,02 -0,01 -0,10 10,76 9,68 - LU1062843690 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,00 -0,01 -0,08 13,52 12,54 - LU0784385840 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,44 -0,02 -0,17 11,58 10,49 - LU1162516477 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,25 -0,01 -0,10 10,96 9,91 - LU0784383399 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 13,24 -0,03 -0,23 13,42 12,19 - LU0813497111 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura