Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 USD 2 620,093
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 306
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 01-paź-2004
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-kwi-2014
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,47%
ISIN LU1057296771
Notowania agencji Bloomberg BEBA2GH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BLT1S62
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 6,48
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 5,74
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień - -
5 letnia Beta na dzień - -

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09-paź-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,55
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,30
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,30
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,22
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,16
Nazwa Waga ( %)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,11
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,09
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,89
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,65 0,00 0,00 11,70 10,68 - LU1057296771 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 17,10 0,00 0,00 17,16 15,58 - LU0200681830 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 16,51 0,00 0,00 16,59 15,21 - LU0413376566 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 16,36 0,05 0,31 16,42 14,47 - LU0200683885 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 15,25 0,05 0,33 15,31 13,56 - LU0200684180 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,81 -0,01 -0,09 10,92 9,98 - LU1062842882 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 18,34 0,00 0,00 18,40 16,68 - LU0200680600 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura