Akcje

BGF European Special Situations Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-kwi-2019 EUR 1 263,488
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 50
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 14-paź-2002
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 26-lut-2014
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Europe Net TR in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU1023063255
Notowania agencji Bloomberg BEGA2GH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BJMZFM2
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF European Special Situations Fund, Class A2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
SAP SE 4,39
ASML HOLDING NV 3,73
NOVO NORDISK A/S 3,73
SAFRAN SA 3,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,28
Nazwa Waga ( %)
UNILEVER PLC 3,02
FERRARI NV 2,84
DIAGEO PLC 2,79
VINCI SA 2,58
DEUTSCHE WOHNEN SE 2,48
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 14,92 0,13 0,88 14,92 11,79 - LU1023063255 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 46,73 0,30 0,65 48,85 37,81 - LU0171277139 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 17,27 0,14 0,82 17,27 13,53 - LU0969580561 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 41,76 0,34 0,82 41,76 33,08 - LU0154235443 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 50,21 0,33 0,66 52,23 40,56 - LU0171276677 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 44,87 0,37 0,83 44,87 35,49 - LU0154234636 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Constantis
Michael Constantis

Literatura

Literatura