Akcje

BGF Euro-Markets Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 EUR 1 903,303
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 40
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 21-gru-1998
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 13-lis-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI EMU Net TR Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,83%
ISIN LU0986743572
Notowania agencji Bloomberg BEMA2HG
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BFXW7Y0
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,33
SAFRAN SA 5,68
ASML HOLDING NV 4,61
SAP SE 4,55
ALLIANZ SE 4,52
Nazwa Waga ( %)
AIRBUS SE 4,19
SANOFI SA 4,09
VINCI SA 3,65
PERNOD-RICARD SA 3,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,39
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 14,08 0,04 0,28 14,08 11,01 - LU0986743572 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 33,43 0,13 0,39 33,56 27,19 - LU0171277485 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 27,41 0,08 0,29 27,41 21,63 - LU0093503141 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 15,27 0,04 0,26 15,27 11,70 - LU0969580488 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 30,25 0,12 0,40 30,41 24,72 - LU0171278376 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 30,29 0,09 0,30 30,29 23,80 - LU0093502762 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Literatura

Literatura