Akcje

BGF US Growth Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 USD 396,772
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 54
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 30-kwi-1999
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 26-cze-2013
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Growth Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,82%
ISIN LU0942511766
Notowania agencji Bloomberg BGFUA2E
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL BBG9XZ3
Bloomberg Benchmark Ticker RU10GRTR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
AMAZON.COM INC 9,01
MICROSOFT CORPORATION 4,80
VISA INC 4,76
MASTERCARD INC 4,11
ALPHABET INC 3,21
Nazwa Waga ( %)
NETFLIX INC 3,10
UNITEDHEALTH GROUP INC 3,00
SALESFORCE.COM INC. 2,99
TENCENT HOLDINGS LTD 2,72
COSTAR GROUP INC 2,63
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 20,76 0,03 0,14 20,97 16,77 - LU0942511766 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,58 0,12 0,62 19,58 15,30 - LU0171298218 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,68 0,04 0,17 23,68 18,94 - LU0097036916 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,82 0,04 0,18 21,82 17,48 - LU0147387970 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 21,25 0,12 0,57 21,25 16,58 - LU0171298135 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Lawrence Kemp
Lawrence Kemp

Literatura

Literatura