Stałodochodowe

BGF World Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w GBP, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 23-sty-2019 USD 1 339,325
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 820
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 04-wrz-1985
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 22-sie-2012
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,05%
ISIN LU0808759830
Notowania agencji Bloomberg BGWBA2G
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B8L3KH0
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna GBP 5000
Minimalna inwestycja kolejna GBP 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2018 7,38
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 2,41
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 2,43
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2018 0,905

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF World Bond Fund, Class A2 Hedged, as of 31-gru-2018 rated against 172 Global Bond - GBP Hedged Funds.

 - Bronze

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 2,89
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,62
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,21
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 1,85
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,46
Nazwa Waga ( %)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 1,27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1,01
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED GBP Brak dystrybucji 11,35 0,01 0,09 11,51 11,12 - LU0808759830 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 75,63 0,06 0,08 75,63 73,74 - LU0184696937 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 70,30 0,05 0,07 70,44 68,65 - LU0184697075 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 61,85 -0,02 -0,03 61,90 55,66 - LU0277197678 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 184,48 0,11 0,06 189,19 181,57 - LU0330917880 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura