Wiele aktywów

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2014
To
31-mar-2015
From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2019

3,17 -3,49 8,26 3,97 3,06
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
3,06 5,07 2,93 - 4,52
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
6,56 1,13 6,56 3,06 16,01 15,51 - 34,80

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 18-kwi-2019 USD 7 914,094
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 3966
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 28-cze-2012
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-cze-2012
Klasa aktywów Wiele aktywów
Kategoria Morningstar USD Moderate Allocation
Wskaźnik odniesienia Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,74%
ISIN LU0784385840
Notowania agencji Bloomberg BGMAIA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B82KC29
Bloomberg Benchmark Ticker NO_BENCH
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 685 USD Moderate Allocation Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 28-wrz-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,66
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,90
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,49
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
STATE STREET CORP 3.61088 06/15/2037 0,39
Nazwa Waga ( %)
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,38
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,36
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,30
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 13,60 -0,01 -0,07 13,61 12,54 - LU0784385840 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 13,98 0,06 0,43 13,98 12,39 - LU0813497111 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 12,09 0,05 0,42 12,09 10,66 - LU1162516477 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,65 0,00 0,00 10,66 9,91 - LU0784383399 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 10,39 -0,01 -0,10 10,45 9,68 - LU1062843690 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura