Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 16-sie-2019 USD 4 091,882
Liczba holdingów na dzień 31-lip-2019 159
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 08-mar-2010
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Other Bond
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,32%
ISIN LU0480535052
Notowania agencji Bloomberg BGEMA2P
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B602MQ7
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-lip-2019 5,86
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 30-cze-2019 9,84
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-lip-2019 11,15
5 letnia Beta na dzień 31-lip-2019 1,033

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-lip-2019
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,12
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,46
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,94
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,88
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,80
Nazwa Waga ( %)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,63
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,59
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-lip-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,82 0,00 0,00 10,14 8,75 - LU0480535052 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 21,50 0,17 0,80 21,99 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,59 0,00 0,00 7,84 6,89 - LU0359002093 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,24 0,00 0,00 7,49 6,60 - LU0474536231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 20,19 0,15 0,75 20,66 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 22,37 0,01 0,04 23,07 19,76 - LU0374975414 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 25,26 0,01 0,04 26,03 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 23,81 0,01 0,04 24,55 20,93 - LU0278470058 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura