-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-mar-2015
To
31-mar-2016
From
31-mar-2016
To
31-mar-2017
From
31-mar-2017
To
31-mar-2018
From
31-mar-2018
To
31-mar-2019
From
31-mar-2019
To
31-mar-2020
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-mar-2020

-0,22 7,24 11,41 -13,06 -10,70
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-mar-2020

-1,65 5,47 12,99 -7,58 -6,52

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 29-maj-2020 USD 2 929,736
Liczba holdingów na dzień 30-kwi-2020 154
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2007
Klasa aktywów -
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,27%
ISIN LU0278470058
Notowania agencji Bloomberg MLLEUA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PGSW7
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna USD 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 30-kwi-2020 5,57
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 12,08
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-maj-2020 12,19
5 letnia Beta na dzień 30-kwi-2020 1,109

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-kwi-2020
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Nazwa Waga ( %)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
na dzień 30-kwi-2020

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Poziom ref. Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,99 0,14 0,61 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,48 0,15 0,62 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,34 0,05 0,54 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,67 -0,03 -0,14 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,15 0,05 0,70 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,51 0,13 0,61 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 6,79 0,04 0,59 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,34 -0,03 -0,15 21,54 17,09 - LU0278459671 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura