Stałodochodowe

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Wypłaty

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 21-sty-2019 USD 4 803,518
Liczba holdingów na dzień 31-gru-2018 216
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 26-cze-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 02-lut-2007
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Wskaźnik odniesienia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 1,31%
ISIN LU0278457204
Notowania agencji Bloomberg MLLEEA2
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1PGSM7
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 31-gru-2018 5,99
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 7,77
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-gru-2018 9,22
5 letnia Beta na dzień 31-gru-2018 1,066

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-gru-2018
Nazwa Waga ( %)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,86
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,36
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 3,02
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 2,20
Nazwa Waga ( %)
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,91
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,91
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,60
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,60
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 31-gru-2018

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 20,18 -0,04 -0,20 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 9,53 -0,03 -0,31 11,36 8,75 - LU0480535052 - -
KLASA D2 USD Brak dystrybucji 24,25 -0,08 -0,33 28,27 22,10 - LU0383940458 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,12 -0,02 -0,28 8,67 6,60 - LU0474536231 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 22,93 -0,07 -0,30 26,86 20,93 - LU0278470058 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 19,01 -0,04 -0,21 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 21,60 -0,07 -0,32 25,43 19,76 - LU0374975414 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 7,45 -0,02 -0,27 9,02 6,89 - LU0359002093 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura