Akcje

BGF Japan Flexible Equity Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w JPY, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 19-mar-2019 JPY 17 358,416
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 46
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 28-lut-2005
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 28-lut-2005
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,37%
ISIN LU0249411165
Notowania agencji Bloomberg MLJVE2Y
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B43CR65
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna JPY 5000
Minimalna inwestycja kolejna JPY 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,56
SOFTBANK GROUP CORP 4,32
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,89
NIDEC CORPORATION 2,88
HOYA CORP 2,67
Nazwa Waga ( %)
DENSO CORPORATION 2,67
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,63
MITSUI & CO LTD 2,50
SHIONOGI & CO LTD 2,47
NINTENDO CO LTD 2,44
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Niestety, dane o walutach nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 28-lut-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 JPY Brak dystrybucji 1 340,00 1,00 0,07 1 523,00 1 231,00 - LU0249411165 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 11,32 0,02 0,18 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,17 0,01 0,07 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,29 0,00 0,00 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 12,03 0,02 0,17 13,63 11,15 - LU0212924947 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 10,60 0,02 0,19 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 8,79 0,00 0,00 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 12,85 0,03 0,23 14,50 11,90 - LU0212924517 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura