Akcje

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-5,86 15,92 19,87 11,42 -11,46
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 30-wrz-2019

1,83 17,14 18,19 7,81 -7,29

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w USD, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w JPY.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-lis-2019 JPY 40 297,911
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 94
Waluta podstawowa JPY
Data wprowadzenia Funduszu 13-maj-1987
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 01-wrz-1998
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Wskaźnik odniesienia S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,41%
ISIN LU0090841692
Notowania agencji Bloomberg MIGSJOE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 5548840
Bloomberg Benchmark Ticker CGEM_JPUSD
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna USD 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 138 Japan Small/Mid-Cap Equity Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,34
CKD CORPORATION 2,25
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,05
FUJIKURA LTD. 1,88
MEC CO LTD / JAPAN 1,87
Nazwa Waga ( %)
NICHIAS CORPORATION 1,87
KS HOLDINGS CORP 1,83
KUMAGAI GUMI CO LTD 1,80
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,78
RELIA INC 1,76
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 62,62 0,27 0,43 63,02 51,51 - LU0090841692 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 56,74 0,20 0,35 56,96 45,17 - LU0171289225 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 69,48 0,31 0,45 69,92 56,90 - LU0006061252 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 14,93 0,04 0,27 15,05 12,19 - LU0931342652 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 48,14 0,14 0,29 48,51 40,00 - LU0255399742 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 62,95 0,22 0,35 63,20 49,89 - LU0171289068 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura